शीर्षकहरू

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेका सिँचाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सिक्टा आयोृजनाको काम ३८.८२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । त्यस्तै रानीजमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्ममा ५८.५ प्रतिशतमात्र काम सकिएको तथ्यांक आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, भेरि–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम ५७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै, महाकाली सिंचाइ आयोजना(तेस्रो चरण) आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न हुन पर्ने आयोजना हालसम्म १५.७३ प्रतिशत मात्र काम सकिएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ७.६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । त्यस्तै, २०८२/८३ मा सकिने पर्ने   बबई सिंचाइ आयोजनाको काम हालसम्म ६२.२३ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।