शीर्षकहरू

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको साधारण सभा

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको साधारण सभा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको साधारण सभा बैशाख १४ गते हुने भएको छ । कम्पनीले जारी गरेको सूचना अनुसार तीन वर्षको वित्तीय विवरण पास गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।