शीर्षकहरू

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स व्यतित भएका बीमालेखमा ब्याज छुट

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स व्यतित भएका बीमालेखमा ब्याज छुट

काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्यतित भएका बीमा लेखको नविकरण गर्दा ब्याज छुट दिने भएको छ । कम्पनीले पूर्णब्यतित भएका ५ वर्षभन्दा माथिका बीमा लेखमा  ५० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम समय भएका बीमा लेखमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट पाउने छ ।