शीर्षकहरू

आज स्याउ केजीको मूल्य २३५ छ अन्य फलफूलको मूल्य कति ?

आज स्याउ केजीको मूल्य २३५  छ अन्य फलफूलको मूल्य कति ?

काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी बजारमा स्याउ(झोले) केजीको मूल्य २३५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्याउ(फूजी) के जी ३२५ रुपैयाँ रहेको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास  समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, केरा (दर्जन) १३५ रुपैयाँ, कागती केजी २५० रुपैयाँ, अनार केजी २७५ रुपैयाँ, अंगुर (हरियो) केजी १९० रहेको छ । 

आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ४८ रू ५० रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ६५ रू ७० रू ६७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३७.५०
गाजर(तराई) (केजी) रू ३० रू ३५ रू ३२.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
मटरकोशा (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १२० रू १४० रू १३०.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.) रू ८० रू १०० रू ८८.००
लौका (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.००
परवर(तराई) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
चिचिण्डो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८४.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
बरेला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
पिंडालू (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
स्कूस (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
पालूगो साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
बकूला (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
तरुल (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १३० रू १६० रू १४५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३३०.००
कुरीलो (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३३३.३३
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.) रू ८० रू १०० रू ९०.००
कोइरालो (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
सौफको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
पुदीना (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३५.००
कागती (के.जी.) रू २४० रू २६० रू २५०.००
अनार (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १८० रू २०० रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १६० रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
किनु (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
किवि (केजी) रू ४५० रू ५०० रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी) रू ५५० रू ६०० रू ५७५.००
अमला (के.जी) रू १०० रू ११० रू १०५.००
अदुवा (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ८० रू ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २७० रू २९० रू २७८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३३० रू ३५० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २५० रू २६० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३३० रू ३५० रू ३४०.००