राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकासका सम्भावना

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ९बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी
मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
हुलाकी लोकमार्ग
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग
रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, कैलाली

बैंकहरुको संख्या

‘क’ वर्गका बैंक संख्या १३६
‘ख’ वर्गका बैंक संख्या ३०
‘ग’ वर्गका बैंक संख्या २
जम्मा १६८