यात्रु भई विदेशबाट सामान ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ व्यवस्था

यात्रुहरुले विदेशबाट फर्कदा सुन वा सुनको गहना के कति परिमाणमा, कति महशुल शुल्क बुझाएर ल्याउन सक्छन् ? नेपाली यात्रुहरु विदेशमा गई फर्कदा आफ्नो साथमा सुन...

के–केमा कर छुट पाईन्छ ? (नेपालमा कर छुट सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ)

नेपाल आय कर ८ को दफा १० मा रहेको कर छुट व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी कुनै पनि कर प्रणलीमा कुनै पनि देशको आर्थिक बिकासको लागि र...

यात्रु भई विदेशबाट समान ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ व्यवस्था र महशुल दर

यात्रुहरुले विदेशबाट फर्कदा सुन वा सुनको गहना के कति परिमाणमा, कति महशुल शुल्क बुझाएर ल्याउन सक्छन् ? नेपाली यात्रुहरु विदेशमा गई फर्कदा आफ्नो साथमा सुन...

प्यान क–कसले लिनुपर्छ ? प्यानबारे सम्पुर्ण जानकारी (जानी राखौं)

उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी निर्धारण योग्य आय आर्जन गर्न चाहाने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय) र अग्रीम कर कट्टी गर्ने...

वित्तिय साक्षरता : के–केमा कर छुट पाईन्छ ! (नेपालमा कर छुट सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था...

नेपाल आय कर ८ को दफा १० मा रहेको कर छुट व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी कुनै पनि कर प्रणलीमा कुनै पनि देशको आर्थिक बिकासको लागि र...