लघु घरेलु तथा साना उद्योग खोल्ने हो ? यस्तो छ विशेष ब्यवस्था


काठमाडौं । नेपालमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि सरकारले विभिन्न ऐन नियमहरु संशोधन गरेको । उद्योग खोल्न चाहानेहरुको लागि नियमहरु लचिलो बनाएको छ । त्यसै मध्येको एक हो लघु घरेलु तथा साना उद्योग । यस्ता खालको उद्योग खोल्नेहरुको लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । के छ त विशेष ब्यवस्थामा ?

  • लघु उद्यम व्यवसायहरुलाई अन्तःशुल्क तथा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर लगायतका कुनै पनि किसिमका करहरु लाग्दैन ।
  • अति अविकसित, अविकसित तथा कम विकसित क्षेत्रहरुमा स्थापित घरेलु उद्योगहरुलाई लाग्ने अन्तःशुल्क र आयकर क्रमशः १२ वर्ष, ७ वर्ष र ५ वर्ष छुट दिइन्छ । आयकरक लाग्ने रकममा त्यस पछिका वर्षहरुमा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ६० प्रतिशत र ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ । यसका लागि अतिरिक्त नेपाल सरकारले समयमा तोक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वस्तुमा पाँच वर्ष र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरुलाई १० वर्ष सम्म अन्तःशुल्क तथा आयकर लाग्ने छैन ।
  • सबै प्रकारका परम्परागत तथा घरेलु उद्योगलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ ।
  • उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको मु.अ.क र अन्तःशुल्क उत्पादित वस्तु निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिइन्छ । त्यसरी फिर्ता हुने राजश्व फिर्ता पाउन रितपूर्वक दरखास्त दिएकाृ साठी दिनभित्र निकासीकर्तालाई फिताए दिइन्छ । तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निकासी गरेको ४५ दिन भित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइने छैन ।
  • कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन कोशेली घर तथा निर्यात गृहमा विक्री गरेमा त्यस्तो विक्री गरिएको वस्तु उत्पादन गर्न आयात गरिएको कच्चा पदार्थमा लागेको मु.अ.कर र तयारी वस्तुमा लागेको मु.अ.कर तथा अन्तःशुल्क सो वस्तु निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्वन्धित उद्योगलाई फिर्ता दिइने व्यवस्था छ ।
  • उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिन, औजार, उपकरण, यन्त्र, एवं कच्चा पदार्थमा र उत्पादनमा कुनै कर, शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन । तर, यस्ता उद्योगको उत्पादन कुनै कारणबाट स्वदेशमा बिक्री गर्नु परेमा बिक्री गरिएको परिणामको आधारमा कर, शुल्क वा दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।
  • लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई वित्तिय पहुँच पुर्याउन विद्यमान वित्तिय संस्था ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुपको विपन्न वर्गका ऋण सुविधा लगायत ऋण लगानीका लागि विशेष वातावरण तयार गरिनेछ । यसका लागि वित्तिय सुविधा लगायत ऋण लागनीका लागि विशेष वातावरण तयार गरिनेछ । यसका लागि वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
  • लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम र साझा सुविधा केन्द्रका स्थानीय उद्योगलाई सरकारीमा आवद्ध गराई वित्तिय पँहुचको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • वित्तिय सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने जिल्ला तथा गाविसहरुमा लघु उद्यमीहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई समूह धितोमा ऋण उपलब्ध गराउन लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गत एक कोष खडा गरी थोक ऋण उपलब्ध गराइन्छ ।
  • सरकारले घोषण गरेका विभिन्न नीति तथा कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरुको लागि आवश्यक हुने प्रकृया र कागजातहरु घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाटै तयार गराई उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया